Naar inhoud

Individuele inkomenstoeslag

Jaarlijks bedrag voor mensen die langere tijd een laag inkomen hebben

Als u 5 jaar of langer een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau heeft, kunt u 1 keer per jaar extra geld aanvragen. Dit noemen we individuele inkomenstoeslag. U moet dan wel genoeg geprobeerd hebben om (extra) werk of meer inkomen te krijgen. U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft. 

Voorwaarden

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U bent 21 jaar of ouder en krijgt geen AOW.
 • Uw inkomen was de laatste 5 jaar niet hoger dan 100% van de voor u geldende bijstandsnorm. 
 • U heeft alles geprobeerd om met betaald werk een hoger inkomen te krijgen. U heeft bijvoorbeeld voor zover dat mogelijk was gesolliciteerd. U heeft uw vakkennis bijgehouden, uw re-integratietraject gevolgd of vrijwilligerswerk gedaan.
 • U kunt laten zien dat u heeft geprobeerd om met betaald werk meer geld te verdienen. Of u kunt aantonen dat u een beperking hebt en hierdoor niet naar werk kunt zoeken.
 • U heeft volgens ons geen uitzicht op een hoger inkomen.
 • U hebt minder eigen geld dan de grens die voor u geldt.
 • U kreeg in de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag.

Aanvragen

 • Als u de toeslag vorig jaar ook heeft gekregen en een uitkering hebt, hoeft u niets te doen. Wij beoordelen automatisch of u dit jaar ook in aanmerking komt.
 • Als u eerder geen toeslag heeft ontvangen, of de toeslag is afgewezen. Of u heeft wel een toeslag gekregen, maar u had een ander inkomen dan bijstand?
  Bel dan met uw casemanager of bel ons op 046 477 71 30. En vraag naar het aanvraagformulier.