Naar inhoud

Tegemoetkoming zorgkosten

Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap? En heeft u dit jaar hoge zorgkosten die niet zijn vergoed? Dan komt u misschien in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming in uw zorgkosten. 

Dit is een bedrag van €150,-. U kunt de tegemoetkoming digitaal aanvragen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? U kunt uw DigiD aanvragen via www.digid.nl.

U kunt de tegemoetkoming zorgkosten 2020 aanvragen tot 1 juli 2021.

Let op! De tegemoetkoming zorgkosten 2021 kan pas vanaf 1 juli 2021 worden aangevraagd. 

Tegemoetkoming zorgkosten aanvragen

Voorwaarden

U krijgt een tegemoetkoming in uw zorgkosten als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • U woont in de gemeente Sittard-Geleen. 
  • U bent 18 jaar of ouder. 
  • U heeft een netto inkomen dat minder is dan 130% van de bijstandsnorm. Het gaat om het inkomen van uzelf en uw eventuele partner. Inkomsten van andere mensen die bij u wonen tellen niet mee.
  • U maakte in 2020 gebruik van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • U had in 2020 een indicatie "zorg thuis" of een persoonsgebonden budget van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • U heeft de afgelopen 2 jaar (in 2019 en in 2020) het volledige eigen risico (€385,-) van uw zorgverzekering verbruikt.
  • U heeft in 2020 meer dan €350,- aan eigen bijdrage voor ziektekosten betaald. Bijvoorbeeld voor de tandarts, fysiotherapeut of apotheek. Let op: hiermee wordt niet het eigen risico bedoeld. 

Let op! Bewaar uw bewijsstukken tot 1 januari 2022. De gemeente kan er om vragen bij een controle. U moet dan kunnen laten zien dat u aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld een bewijs dat u gebruik maakt van de Wmo en hoeveel geld u heeft.