Naar inhoud

Tegemoetkoming zorgkosten

Vidar vergoedt een deel van uw zorgkosten als u chronisch ziek of gehandicapt bent, en uw verzekering niet alles vergoedt. De vergoeding is €150. U kunt dit 1 keer per jaar aanvragen. 

Tegemoetkoming zorgkosten aanvragen

Voorwaarden

U krijgt een tegemoetkoming in uw zorgkosten als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • U woont in de gemeente Sittard-Geleen. 
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft een netto inkomen dat minder is dan 130% van de bijstandsnorm. Het gaat om het inkomen van uzelf en uw eventuele partner. Inkomsten van andere mensen die bij u wonen tellen niet mee.
  • Als u alleenstaand bent mag u maximaal €6225 aan vermogen hebben. Uw vermogen bestaat uit al uw bezittingen. Denk hierbij aan spaargeld of een auto. 
  • Als u alleenstaande ouder of getrouwd bent mag u maximaal €12450 aan vermogen hebben.

Daarnaast moet u voldoen aan minstens 1 van de volgende 4 voorwaarden: 

  • U krijgt hulp van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • U heeft een indicatie "zorg thuis" of een persoonsgebonden budget van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • U heeft de afgelopen 2 jaar het hele eigen risico (€385) van uw zorgverzekering verbruikt.
  • U heeft dit jaar meer dan €350 aan eigen bijdrage voor ziektekosten betaald. Bijvoorbeeld voor de tandarts, fysiotherapeut of apotheek. Let op: hiermee wordt niet het eigen risico bedoeld. 

U kunt de tegemoetkoming zorgkosten 2020 aanvragen tot 1 juli 2021. 

Let op! Bewaar uw bewijsstukken minimaal 2 jaar. De gemeente kan er om vragen bij een controle. U moet dan kunnen laten zien dat u aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld een bewijs dat u gebruik maakt van de Wmo en hoeveel geld u heeft.