Naar inhoud

Tegemoetkoming zorgkosten

Vidar vergoedt een deel van uw zorgkosten als u chronisch ziek of gehandicapt bent, en uw verzekering niet alles vergoedt. De vergoeding is € 150. U kunt dit 1 keer per jaar aanvragen. 

Tegemoetkoming zorgkosten aanvragen

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft een netto inkomen dat minder is dan 130% van de bijstandsnorm. Het gaat om het inkomen van uzelf en uw eventuele partner. Inkomsten van andere mensen die bij u wonen tellen niet mee
  • Als u alleenstaand bent mag u maximaal € 6225 hebben. 
  • Als u alleenstaande ouder bent, of getrouwd bent mag u maximaal € 12450 hebben
  • U krijgt hulp van de Wmo
  • U heeft een indicatie "zorg thuis" of een persoonsgebonden budget van de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • U heeft de afgelopen 2 jaar het hele eigen risico (€ 385) van uw zorgverzekering verbruikt
  • U heeft dit jaar meer dan € 350 aan eigen bijdrage voor ziektekosten betaald. Bijvoorbeeld voor de tandarts, fysiotherapeut of apotheek. Let op: hiermee wordt niet het eigen risico bedoeld
  • U kunt de tegemoetkoming zorgkosten 2020 aanvragen tot 1 juli 2021

Let op! Bewaar uw bewijsstukken minimaal 2 jaar. De gemeente kan er om vragen bij een controle. U moet dan kunnen laten zien dat u aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld een bewijs dat u gebruik maakt van de Wmo en hoeveel geld u heeft.