Naar inhoud

Uitkeringsbedragen en betaaldata

Hoogte van uw uitkering (bijstandsnorm)

Bekijk de uitkeringsbedragen voor 2021 op overheid.nl

Betaaldata

Uw uitkering wordt achteraf en per maand uitbetaald. Uiterlijk de 15e van elke maand is uw uitkering bijgeschreven op uw bankrekening.
Bijvoorbeeld: uw uitkering van de maand mei staat rond 15 juni op uw rekening.

Vakantiegeld

Elke maand wordt een deel van uw uitkering opgespaard voor vakantiegeld. U ontvangt het vakantiegeld elk jaar eind juni of als uw uitkering stopt.