Naar inhoud

Uitkeringsbedragen en betaaldata

Hoogte van uw uitkering (bijstandsnorm)

Per 1 januari 2021 zijn de uitkeringsbedragen van de Participatiewet en diverse andere wetten aangepast. Klik op de knop 'download overzicht' voor een overzicht van de actuele uitkeringsbedragen en normen: 

Download overzicht

Meer informatie over de uitkeringsbedragen per 1 januari 2021 is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid

Betaaldata

Uw uitkering wordt achteraf en per maand uitbetaald. Uiterlijk de 15e van elke maand is uw uitkering bijgeschreven op uw bankrekening.

Bijvoorbeeld: uw uitkering van de maand mei staat rond 15 juni op uw rekening.

Vakantiegeld

Elke maand wordt een deel van uw uitkering opgespaard voor vakantiegeld. U ontvangt het vakantiegeld elk jaar eind juni of als uw uitkering stopt.