Naar inhoud
Pilota2b1 1

Succesvol taalprogramma voor statushouders

17 juni 2021

In januari 2020 zijn 21 statushouders* met een bijstandsuitkering uit de gemeente Sittard-Geleen, Stein en Beek gestart met een taalprogramma. Het doel van het programma was het verhogen van het taalniveau. Daarnaast heeft het programma ook positief bijgedragen aan zelfredzaamheid, deelname aan de maatschappij en werk. We kijken terug op een succesvol programma met gemotiveerde deelnemers.

Samen werken aan de Nederlandse taal
De statushouders hebben deelgenomen aan de zogenaamde pilot ‘Route B1: van A2 naar B1’. Deze cijfers verwijzen naar iemands taalniveau op het vlak van lezen, spreken, luisteren en schrijven. Taalniveau A2 is vergelijkbaar met einde basisschool en B1 met einde middelbare school. Het doel van de pilot was het verhogen van het taalniveau. De afgelopen anderhalf jaar zijn de deelnemers samen met een jobcaoch van Vidar, Totaalonderwijs en Vista College aan de slag gegaan met de Nederlandse taal. Een extra bijzondere prestatie, omdat door Corona de lessen voor een groot deel digitaal plaatsvonden. Toch  bleven de deelnemers gemotiveerd om de lessen te volgen. In mei waren de examens en begin juni vonden de afsluitende bijeenkomsten plaats.

Successen
De pilot is op meerdere vlakken succesvol. Naast een hoger taalniveau heeft de pilot ook bijgedragen aan de zelfredzaamheid van de deelnemers. Zo is de drempel om een gesprek in het Nederlands aan te gaan verkleind. Daarnaast heeft elke deelnemer een vervolgstap naar participatie of werk gezet. Wij zijn trots op deze prestatie!

Voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering
Vanaf 1 januari 2022 start de nieuwe Wet inburgering. Gemeenten zijn vanaf dan verantwoordelijk voor de uitvoering van de inburgering. Eén van de taken is het aanbieden van taalonderwijs. Voor een geslaagde inburgering is het belangrijk dat inburgeraars de Nederlandse taal goed beheersen. Het minimale taalniveau (B1) dat verwacht wordt van inburgeraars ligt met ingang van de nieuwe Wet inburgering hoger dan op dit moment verwacht wordt (taalniveau A2). Als voorbereiding op de nieuwe wet heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een landelijk Pilotprogramma georganiseerd. Gemeente Sittard-Geleen werd samen met gemeente Beek en gemeente Stein geselecteerd voor deelname aan de pilot taalverhoging: 'Route B1: van A2 naar B1'.

*Een statushouder is een vreemdeling die een verblijfsvergunning asiel voor (on)bepaalde tijd heeft ontvangen.

Pilota2b1 2