Naar inhoud

Het verhaal van Jos Geraedts

"De nadruk komt te liggen op het begeleiden van mensen"

In 1965 is de Bijstandswet ingevoerd. Deze wet werd in 1996 vervangen door de nABW
(nieuwe Algemene Bijstandswet). Daarna is het heel snel gegaan. In 2004 is de WWB (Wet
Werk en Bijstand) gekomen en daarna in 2015 de Participatiewet.

Jos Geraedts
Jos is adviseur werk en inkomen bij de gemeente Beek

Je ziet een beweging waarbij de nadruk niet meer ligt op het verstrekken van uitkeringen maar op het het begeleiden van mensen
richting arbeidsmarkt, en als dit (nog) een stap te ver is op het meedoen in de samenleving door vrijwilligerswerk, leerwerkplekken of gesubsidieerde arbeid.

Ook de rol van de gemeenten veranderde daarbij: van uitvoerder
van wetgeving tot het ontwikkelen van eigen beleid en regels.